Jak rozumieć dane techniczne panelu?efekt fotowoltaicznyIle energii produkuje panel?


Przedstawiona tutaj tabela obrazuje nam ile średnio możemy uzyskać energii z paneli


W danym miesiącu, średnio na m2 powierzchni, dziennie dociera promieniowanie słoneczne o energii:
StyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikListopadGrudzień
0,67kWh1,68kWh2,45kWh3,73kWh4,96kWh5,13kWh5,16kWh4,45kWh2,96kWh1,9kWh0,86kWh0,51kWh
Z 1m2powierzchni paneli o sprawności 15%, lub panelu o mocy maksymalnej 150W uzyskamy dziennie:
0,1kWh0,25kWh0,37kWh0,56kWh0,74kWh0,77kWh0,77kWh0,67kWh0,44kWh0,29kWh0,13kWh0,08kWh