Jak rozumieć dane techniczne panelu?efekt fotowoltaicznyIle energii produkuje panel?


Poniżej znajduje się instrukcja, jak rozumieć dane techniczne zamieszczone na Panelu


Maximum power (Pmax)Moc maksymalnaWartość ta podaje maksymalną moc osiągalną przez fotoogniwo. Taka moc jest dostępna w standardowych warunkach testu (STC - moc promieniowania słonecznego 1000W/m2, gęstość spektrum AM 1,5, temperatura ogniwa 25oC).
Tolerance Tolerancja wydajnościProducent zastrzega sobie, że o tyle może różnić się faktyczna wartość mocy maksymalnej
Maximum Power Voltage (Vmp)Napięcie mocy maksymalnejJest to napięcie osiągalne w momencie, gdy panel będzie pracował z mocą maksymalną.
Maximum Power Current (Imp)Natężenie prądu mocy maksymalnejJest to natężenie prądu osiągalne, gdy panel pracuje z mocą maksymalną.
Open Circuit Voltage (Voc) Napięcie jałoweCzyli napięcie osiągalne w sytuacji, kiedy moduł nie jest podłączony do żadnego obciążenia.
Short Circuit Current (Isc) Prąd zwarciowyNatężenie prądu płynącego przy zwarciu ogniwa (czyli w chwili maksymalnego obciążenia)
Module Efficiency Sprawność paneluJest to procent energii słonecznej, jaką panel jest w stanie przetworzyć na energię elektryczną. Zakładamy, że na powierzchnię modułu pada 100W energii ze słońca. Panel ma sprawność 12,8% czyli będzie w tym momencie produkował 12,8Wat. Sprawność całego modułu oczywiście jest niższa niż pojedynczego ogniwa. Wynika to z tego, że nie cała powierzchnia modułu przekształca energię słoneczną na elektryczną. Na sprawność całego modułu ma również wpływ sposób łączenia ogniw.
Solar Cell Efficiency Sprawność pojedynczego ogniwaJest to sprawność, jaką ma pojedyncze ogniwo wchodzące w skład modułu.
Maximum system voltageMaksymalne napięcie systemuWartość ta oznacza maksymalne napięcie, z jakim mogą pracować połączone szeregowo panele.

strona 1 z 3 Przejdź dalej do efektu fotowoltaicznego